Välkommen till Högbo Golfklubb
klubben med service, kvalitet och hjärta... "Vi gör alltid vårt bästa, och gärna lite till för att överträffa era förväntningar varje gång.
Vår välskötta anläggning och höga servicenivå med det personliga bemötandet skall vara det naturliga valet för medlemmar och gäster.
Vi verkar för att varje besökare hos oss, såväl medlem som gäst eller annan, skall känna att varje gång man lämnar Högbo Golfklubb
skall man längta tillbaka." 
 


  

 

Golfhäftet - Gåva och PLUS på köpet! 

Nu är det dags för BLACK WEEK!
Alla som köper Golfhäftet på klubben under BLACK WEEK 22:a till den 29:e november får PLUS med på köpet - UTÖVER Golfhäftets julkampanj. Köper du 2 Golfhäftet får du alltså både PLUS och en gåva på köpet. Du väljer själv om du vill ha ett par golfstrumpor från Lannersocks, en varm golfmössa från Fifty4 Perfect Score eller en uppsättning LifeTime Peggar som du kan använda om och om igen.
Med Golfhäftet kan du spela golf för halv greenfee på fler än 1.150 banor i Europa. Man behöver alltså endast spela 2-2,5 rundor innan pengarna är intjänade igen. Golfhäftet är med andra ord den perfekta julklappen för golfspelaren som redan har allt!

Tack för att du stöttar vår klubb och för att du köper Golfhäftet hos oss och du vet väl att du kan beställa här till vänster så skickar vi Golfhäten hem till dig!

Höstmöte i klubbhuset

Medlemmar i Högbo Golfklubb kallas på detta sätt till höstmöte i klubbhuset på Högbo GK, tisdag den 30 november 2021 kl. 19.00. Höstmötet avhandlar val till styrelsen, budgetförslag samt medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret.
Verksamhetsplan 2022 med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns att ladda ner från vår hemsida senast 1 vecka före höstmötet
>>Möteshandlingar

Dagordning höstmöte

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
6. Fastställande av medlemsavgifter och lån, verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
7. Val av
a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
d) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
e) ombud till GDF-möte
8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
9. Övriga frågor
Mötets avslutande

Information, bl.a. ny slope från klubben och avtackningar/uppvaktningar efter mötet

Frost

Vid frost råder spelförbud, bokade tider gäller inte och en ny tid måste bokas.

Pay & Play alla får spela...

Visste du att man kan spela pay and play på vår 9-hålsbana. Vad som krävs är att en spelare i bollen är medlem i en golfklubb samt har officiell hcp, alternativt har spelat tidigare och haft officiellt hcp.
Varje spelare skall också ha egen utrustning i egen golfbag. Utrustning finns att hyra i vår golfshop.
Bokning av speltid gör man på kansliet på telefon 026-215015.
För hyra av golfklubbor, ring golfshopen 026-215004.

Hyra av golfbilar...

Vi har sju golfbilar för uthyrning. Vi har tillsvidare beslutat att endast hyra ut golfbilar till personer med läkarintyg. Det är bara tillåtet att åka en person i golfbilen såvida det inte är två spelare som umgås regelbundet. Detta gäller tills restriktioner p.g.a. Coronaviruset släpper. Kostnad med läkarintyg är 200:-. Bilarna bokas via receptionen 026-215004.  På Högbo Golfklubb får bilar lånas fritt av gästande golfare med funktionshinder (särskilt intyg). 

Bagförvaring

Vi har skåp för uthyrning där du kan förvara din utrustning. Det finns skåp i olika storlekar små 150:-/år, mellan 200:-/år och stora 300:-/år. Det kan vara kö på skåp, framförallt av de större modellerna men är du intresserad av ett skåp att förvara din utrustning i så kontaktar du kansliet 026-215372 eller info@hogbogk.com.

Golfnyheter Klubbhjärtat


>>Nyhetsbrev 210226
>>Nyhetsbrev 210312
>>Nyhetsbrev 210326
>>Nyhetsbrev 210409
>>Nyhetsbrev 210423
>>Nyhetsbrev 210507
>>Nyhetsbrev 210604
>>Nyhetsbrev 211025

 

 

 

Aktuellt bokningsläge


Tidbokning 18- och 9-hålsbanan mellan 06.00-20.00 där samtliga tider är förbokningsbara. Bokning får göras sju dagar före aktuell speldag. Spelare skall bekräfta sin starttid senast 10 minuter före starttid, antingen via mobiltelefon, terminal, på kansliet vardagar eller golfshopen helger. På helger kan det förekomma starters vid första tee och då bekräftar man sin ankomst till starter när man kommer från parkeringen. På länken nedan kan du se aktuellt bokningsläge men för att boka tid måste du logga in på minGolf.

Hjärtstartare

På kansliet finns en hjärtstartare,
telefon 026-215372.

 

 

Betalningar till klubben

Plusgiro för betalningar är 25 19 94 - 0
Bankgiro för betalningar är 312-3957

Betala greenfee med Swish
Du kan betala din greenfee med Swish på swishnummer 123 - 173 19 91, kom ihåg att uppge ditt namn vid inbetalningen.

Betala startavgifter
Vid tävlingsanmälan betalar man sin avgift via MinGolf vid anmälan. Om du inte kan betala via MinGolf måste du ringa för att anmäla dig till tävlingen på 026-21 50 04.
Då kan vi ta din anmälan och du kan betala klubbtävlingar via swishnummer 123 - 422 84 09, och vid club60´s tävlingar via swishnummer 123 - 312 38 90, kom ihåg att uppge tävlingens namn vid inbetalningen.

Almänna köpvillkor

Hjälp oss bli bättre...

Vi tar tacksamt emot alla förslag som syftar till att göra vår verksamhet ännu bättre. Vi använder oss av mätverktyget players 1st för att ständigt mäta vår verksamhet och stämma av hur vi upplevs av våra medlemmar och gäster.

Har du något du vill diskutera så ta kontakt med vår klubbchef Calle Sandegård på telefon: 026-215372 eller via e-post: calle@hogbogk.com

Kontakt