Banchef

Mattias Norling Banchef på Högbo

 

 

 

Pågående arbeten

2019-02-15
Skottning av vissa greener pågår där ett tunt islager upptäckts. Islagret behandlas sedan med hönsgödsel för att påskynda smältningen. I övrigt pågår underhåll av våra maskiner med service och slipning av klippaggregat.


Telefon: 026-215188
E-post: banchef@hogbogk.com

Anläggningskommittén
Ansvarig kommitté för bana och fastigheter i styrelsen är anläggningskommittén. Där arbetas kontinuerligt fram ett program i samråd med banchef för investeringar, banförbättringar m.m.

Instruktionsvideo

Så lagar du ditt nedslagsmärke
Här hittar du en instruktion på hur du lagar ditt nedslagsmärke....


Baninformation


När frosten kommer...

Får man INTE beträda greener, endast spel mot provisorisk green är tillåtet.

Information banan
Vi kommer att ta bort våra avståndsplattor på fairway och ersätta dessa med tofsar vit 200m, gul 150m, röd 100m och blå 50m alla är till centrum av green. De blå tofsarna är restnoterade så de kommer ut så fort vi får leverans.
Det färgsystem som vi haft på flaggor på greener tar vi bort och vi kommer att ha enbart gula flaggor fortsättningsvis.
Om ni ser gröna pinnar på banan är dessa avspärrningar och man ska inte gå där, vi provar att ersätta snören med dessa markeringar för att se om golfspelarna följer anvisningarna i annat fall kommer vi att återgå til snören.

Klipptåg
På måndagar, onsdagar och fredagar mellan kl 00 och 07 är golfbanan att stängd. Detta är för att ge banpersonalen möjlighet att klippa banan och göra vissa skötselinsatser i fred.

Softspikes
Högbo Golfklubb rekommenderar att du använder softspikes på banan. Det råder inget förbud mot de gamla spikarna, men vad man erfarenhetsmässigt kan säga idag så är softspikes skonsammare mot golfbanan.

Miljöplan
Klubben har tagit fram en miljöplan för verksamheten som antogs av vårmötet 2006. Planen har godkänts av SGF där och klubben har erhållit SGF:s miljödiplom på Gästrike-Hälsinges årsmöte 2007. Högbo Golfklubb värnar om miljön genom att planera, agera och följa upp på ett sådant sätt, att vi minimerar resursflödet, förebygger miljöskador samt reducerar den negativa inverkan på miljön till ett minimum


>>Här finns vår miljöplan som pdf dokument

 

Nyheter 9-hålsbanan
Vi har markerat vägen som out of bounds vid spel på hål 1 och 3, hamnar bollen i diket kan du droppa men om den är uppe på vägen eller däröver är den out of bounds. Hål 2 spelas som ett par 4 hål med en ny utslagsplats från säsongen 2018.
Vi har nya slopetabeller som tar hänsyn till ovanstående och det finns scorekort.
Vad gäller säkert spel kommer vi att vara tuffare vad gäller att spela säkert där det är du som spelar som ansvarar till fullo för att inte slå när någon är på vägen. Oaktsamhet vid spel kan medföra avstängning från spel. Vi kommer även att skylta upp för trafikanter att vägen är en genomfartsled där man tar sig från punkt A till punkt B utan onödiga stopp.

 

Hjärtstartare

På kansliet finns en hjärtstartare,
telefon 026-215372.

Betalningar till klubben

Plusgiro för betalningar är 25 19 94 - 0
Bankgiro för betalningar är 312-3957

Betala greenfee med Swish
Du kan betala din greenfee med Swish på swishnummer 123 - 173 19 91, kom ihåg att uppge ditt namn vid inbetalningen.

Betala startavgifter
Vid tävlingsanmälan betalar man sin avgift via MinGolf vid anmälan. Om du inte kan betala via MinGolf måste du ringa för att anmäla dig till tävlingen på 026-21 50 04.
Då kan vi ta din anmälan och du kan betala klubbtävlingar via swishnummer 123 - 422 84 09, och vid club60´s tävlingar via swishnummer 123 - 312 38 90, kom ihåg att uppge tävlingens namn vid inbetalningen.

Hjälp oss bli bättre...

Vi tar tacksamt emot alla förslag som syftar till att göra vår verksamhet ännu bättre. Vi använder oss av mätverktyget players 1st för att ständigt mäta vår verksamhet och stämma av hur vi upplevs av våra medlemmar och gäster.

Har du något du vill diskutera så ta kontakt med vår klubbchef Calle Sandegård på telefon: 026-215372 eller via e-post: calle@hogbogk.com

Kontakt