Banchef

Mattias Norling Banchef på Högbo Golfklubb, telefon: 026 - 21 51 88.

 

 


Telefon: 026-215188
E-post: banchef@hogbogk.com

Anläggningskommittén
Ansvarig kommitté för bana och fastigheter i styrelsen är anläggningskommittén. Där arbetas kontinuerligt fram ett program i samråd med banchef för investeringar, banförbättringar m.m.

Instruktionsvideo

Så lagar du ditt nedslagsmärke
Här hittar du en instruktion på hur du lagar ditt nedslagsmärke....


Baninformation

De coronarelaterade undantagen till golfreglerna försvinner därmed från och med 1 juni. Det innebär att krattor ska tillbaka, ingen lägesförbättring i bunkrar, hålet får inte längre göras grundare, det är valfritt att ta ur flaggstången och resultathantering ska följa regel 3.3b.

Banan stängd för skötsel
En nyhet i år är att vi kommer att stänga 18-hålsbanan fram til kl 11 en gång i månaden för tidskrävande skötselåtgärder. Speltrycket är så stort att banpersonalen hinner inte med annars. Första tillfället är tisdag den 8:e juni då banan är stängd fram till kl 11.

Nya utslagsplatser
Vi har nu äntligen fått klart grovplaneringen och bevattningen till våra nya utslagsplatser. Vi är några veckor sena mot vad vi hade hoppats på men en blöt höst, mycket grävning för ny bevattning och en entreprenör som fick Covid har försenat projektet ca 3 veckor.
Vad som nu kommer att ske är att vi ska finjustera och ”trycka till” utslagsplatserna för att få en jämn och hård yta. Vi har beställt färdigt gräs som levereras onsdagen den 16:e juni då vi kommer att rulla ut gräs på samtliga tees. Detta är inget jättejobb men vi tar gärna emot lite handkraft på eftermiddagen den 16:e juni då vi beräknar starta kl 13.
När kan jag spelapå våra nya tees?
Grästorven har en etableringstid på 4-6 veckor så gissningsvis i månadsskiftet juli-augusti kan vi ta utslagsplatserna i bruk.
Vill du hjälpa till kontaktar du banchef Mattias på 026 - 21 51 88.

Klipptåg
På måndagar, onsdagar och fredagar mellan kl 00 och 07 är golfbanan att stängd. Detta är för att ge banpersonalen möjlighet att klippa banan och göra vissa skötselinsatser i fred.

Softspikes
Högbo Golfklubb rekommenderar att du använder softspikes på banan. Det råder inget förbud mot de gamla spikarna, men vad man erfarenhetsmässigt kan säga idag så är softspikes skonsammare mot golfbanan.

Miljöplan
Klubben har tagit fram en miljöplan för verksamheten som antogs av vårmötet 2006. Planen har godkänts av SGF där och klubben har erhållit SGF:s miljödiplom på Gästrike-Hälsinges årsmöte 2007. Högbo Golfklubb värnar om miljön genom att planera, agera och följa upp på ett sådant sätt, att vi minimerar resursflödet, förebygger miljöskador samt reducerar den negativa inverkan på miljön till ett minimum


>>Här finns vår miljöplan som pdf dokument

 

 

Hjärtstartare

På kansliet finns en hjärtstartare,
telefon 026-215372.

Betalningar till klubben

Plusgiro för betalningar är 25 19 94 - 0
Bankgiro för betalningar är 312-3957

Betala greenfee med Swish
Du kan betala din greenfee med Swish på swishnummer 123 - 173 19 91, kom ihåg att uppge ditt namn vid inbetalningen.

Betala startavgifter
Vid tävlingsanmälan betalar man sin avgift via MinGolf vid anmälan. Om du inte kan betala via MinGolf måste du ringa för att anmäla dig till tävlingen på 026-21 50 04.
Då kan vi ta din anmälan och du kan betala klubbtävlingar via swishnummer 123 - 422 84 09, och vid club60´s tävlingar via swishnummer 123 - 312 38 90, kom ihåg att uppge tävlingens namn vid inbetalningen.

Hjälp oss bli bättre...

Vi tar tacksamt emot alla förslag som syftar till att göra vår verksamhet ännu bättre. Vi använder oss av mätverktyget players 1st för att ständigt mäta vår verksamhet och stämma av hur vi upplevs av våra medlemmar och gäster.

Har du något du vill diskutera så ta kontakt med vår klubbchef Calle Sandegård på telefon: 026-215372 eller via e-post: calle@hogbogk.com

Kontakt