anställda & förtroendevalda

“Vår välskötta anläggning och höga servicenivå med det personliga bemötandet skall vara det naturliga valet för medlemmar och gäster. Vi verkar för att varje besökare hos oss, såväl medlem som gäst eller annan, skall känna att varje gång man lämnar Högbo Golfklubb skall man längta tillbaka”. 

  • Hållbart 
  • Socialt
  • Aktivt 
  • Inkluderande

Tänk om vi kunde överträffa våra besökares förväntningar varje gång man besöker oss!

klubben med service, kvalitet och hjärta... "Vi gör alltid vårt bästa, och gärna lite till för att överträffa era förväntningar varje gång. Vår välskötta anläggning och höga servicenivå med det personliga bemötandet skall vara det naturliga valet för medlemmar och gäster"

Vårt syfte

Vi tillhandahåller en välskött friluftsanläggning för medlemmar och gäster med golfsporten i centrum. Hos oss kan man utöva sin fritidssysselsättning i en positiv miljö som ger energi.

Våra övergripande mål

Högbo GK tillhandahåller en välskött friluftsanläggning för medlemmar och gäster med idrotten golf i centrum. Här utövas fritidssysselsättning i en positiv miljö som ger energi. Högbo GK är en aktiv förening året runt.
Högbo GK är en inkluderande och jämställd förening där vår familjära stämning med hjärtat i fokus är vår styrka. Till oss är alla välkomna på samma villkor, här får man ett osjälviskt mottagande och en god service.
Högbo GK tar ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt ansvar för ett attraktivt samhälle.
Högbo GK är en Geo certifierad anläggning som bidrar till ökat naturvärde och positiv miljöpåverkan.
Högbo GK ska vara en säker arbetsplats och en arbetsgivare som tar väl hand om våra medarbetare. Vi uppmuntrar alltid till kreativt nytänkande och stöder personlig utveckling.

Vår Värdegrund

Det är med en känsla av osjälvisk SERVICE vi möter varandra och gäster
Vi ska leverera allt det som efterfrågas med KVALITET
Vår samvaro på Högbo ska kunna kännetecknas av ett stort HJÄRTA

Vårt Löfte

Vi gör alltid vårt bästa, och gärna lite till för att överträffa era förväntningar varje gång!  
“Vår välskötta anläggning och höga servicenivå med det personliga bemötandet skall vara det naturliga valet för medlemmar och gäster. Vi verkar för att varje besökare hos oss, såväl medlem som gäst eller annan, skall känna att varje gång man lämnar Högbo Golfklubb skall man längta tillbaka”.

Styrelsens ansvarsområde är att utse vice ordförande samt de funktioner som behövs t ex sekreterare, kassör samt delegera de uppgifter styrelsen anser vara lämpliga. Styrelsen fastställer kommittéers förslag till verksamhetsplaner och i god tid före årsmöte samråds med valnämnden om eventuella avgångar i styrelsen samt att styrelsen informerar sig om valnämndens arbete. Styrelsen förbereder årsmöten och andra möten, planerar, leder och fördelar arbetet i klubben samt ansvarar för och fördelar klubbens medel.Per-Ola Grönberg, ordförande


Lars-Olof Skoog, kassör


Magnus Holst, marknadskommittén


Kicki Källström,  junior & elitkommittén


Ewa Berglund johansson, tävlingskommittén


Gustaf Sjögren, anläggningskommittén


Lena Eriksson, medlemskommittén

 


Stadgar för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken
Stadgarna fastställda 7 mars 1988
>>Stadgar som .pdf

Medlemskommitténs ansvarsområden är trivselskapande åtgärder inom klubbens anläggningar, aktiviteter, information och utbildningsverksamhet för nya golfare och även funktionärer.


Marknadskommitténs ansvarsområde är reklamförsäljning, företagsgolf,  sponsorsaktiviteter,  profileringsartiklar samt aktiviteter för att öka intresset för golf i vårt närområde.


Tävlingskommittén

Tävlingskommitténs ansvarsområde är tävlingsverksamhet, handicapfrågor, tävlingsbestämmelser, allmänna bestämmelser, lokala regler & lokala bestämmelser.


Anläggningskommitténs ansvarsområde är att upprätta målbeskrivning av banverksamheten, samt uppföljning av densamma. Anläggningskommittén´ansvarar för ångsiktigt planerande av banverksamhet och fastigheter.


Junior- elitkommitténs ansvarsområde är att bidra till meningsfull fritid, sportsliga framgångar och social utveckling genom att erbjuda våra juniorer organiserad tränings- och tävlingsverksamhet.


Hjälp oss bli bättre

Vi tar tacksamt emot alla förslag som syftar till att göra vår verksamhet ännu bättre. Vi använder oss av mätverktyget players 1st för att ständigt mäta vår verksamhet och stämma av hur vi upplevs av våra medlemmar och gäster. Har du något du vill diskutera så ta kontakt med vår klubbchef Calle Sandegård på telefon: 026-215372 eller via e-post: calle@hogbogk.com

Appar för telefon