Styrelse

Styrelsen består av 7 st förtroendevalda ledamöter. Ordförande väljs för en tid av ett år medan övriga styrelseledamöter väljs för en tid av två år. Klubben har delat årsmöte där man har höstmöte i november där styrelsemedlemmar väljs och budget och investeringsplan fastslås för kommande verksamhetsår. På vårmötet i mars görs genomgång av det gångna året med resultat- och balansräkning. Se mer information under länken stadgar.

Ordförande

Per-Ola Grönberg
pellagmeister@gmail.com

Kassör

Lars-Olof Skoog
larsolof.skoog@icloud.com

Anläggningskommittén

Berndt Mollstetdt
sandvikenbingo@telia.com

Medlemskommittén

Lena Eriksson
len4erikss0n@gmail.com

Marknadskommittén

Magnus Holst
magnusholst@mac.com

Junior/elitkommittén

Kicki Källström
kicki.kallstrom@sandvik.com

Tävlingskommittén

Eva Berglund Johansson
ewa.berglund.johansson@regiongavleborg.se
Hjälp oss bli bättre

Vi välkomnar alltid förslag och idéer som syftar till att förbättra vår verksamhet. Du som har förslag är alltid välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen eller vår klubbchef Calle Sandegård, calle@hogbogk.com.
Med jämna mellanrum skickas en enkät ut om klubbverksamheten på Högbo GK, ta dig tid och svara på denna enkät så hjälper du oss med inputs om verksamheten som kan bli bättre.

Tänk om vi kan överträffa våra besökares förväntningar varje gång man besöker oss!


Vår visison

“En totalupplevelse av högsta kvalitet”

Vårt syfte

Vi tillhandahåller en välskött frilufts-anläggning för medlemmar och gäster med golfsporten i centrum. Hos oss kan man utöva sin fritidssysselsättning i en positiv miljö som ger energi.

Våra övergripande mål

• Högbo Golfklubb är en friluftsanläggning av högsta kvalitet som skall uppfattas som
södra norrlands bästa
• Högbo Golfklubb inriktar sig på ett aktivt och livfullt klubbliv för alla åldrar
• Högbo Golfklubb medlemsfinansierar sin verksamhet och drivs utan banklån
• Högbo Golfklubb är en god och säker arbetsplats, känd för att vara en arbetsgivare som tar hand om sina medarbetare, uppmuntrar till kreativt nytänkande och stöder personlig utveckling
• Högbo Golfklubb värnar om miljön genom att planera, agera och följa upp för att minimera resursflödet, förebygga miljöskador samt reducera den negativa inverkan på miljön till ett minimum

Vår Värdegrund

Vår värdegrund är basen för lagkänslan hos oss alla, och den innefattar givetvis våra nya vänner och tillkommande medlemmar samt gäster.

• Vi ska leverera allt det som efterfrågas med KVALITET
• Vår samvaro på Högbo ska kunna kännetecknas av ett stort HJÄRTA
• Det är med en känsla av osjälvisk SERVICE vi möter varandra och gäster.

Vårt Löfte

Vi gör alltid vårt bästa, och gärna lite till för att överträffa era förväntningar varje gång!

Vad vi står för

“Vår välskötta anläggning och höga servicenivå med det personliga bemötandet skall vara det naturliga valet för medlemmar och gäster. Vi verkar för att varje besökare hos oss, såväl medlem som gäst eller annan, skall känna att varje gång man lämnar Högbo Golfklubb skall man längta tillbaka”.StadgarHögboGolfklubb 

för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i
Sandviken

Stadgarna fastställda 7 mars 1988

Stadgarna ändrade 
av årsmöte 12 december 1994
av årsmöte 9 december 2000
av årsmöte 24 november 2011

>>Stadgar som .pdf

Verksamhetsplan 2021

  1. Vi verkar för att ha en proaktiv, långsiktig och hållbar planering för professionella och ideella insatser

  • Vi behöver kartlägga vilka förmågor klubben behöver ha såväl för anställd personal som styrelse och även för ideella insatser för att lyckas. Om vi vet det är det också lättare att rekrytera ersättare i framtiden.
  • Utökade resurser för skötsel av klubbhusområde/range samt för administration/ekonomi.
  • Målsamtal och kompetensplan för alla årsanställda anpassas i enlighet med de förmågor vi behöver ha.

  2. Vi ska ha tydliga hållbarhetsmål för golfklubben

  • Utarbeta mål som den enskilde medlemmen bidrar till. Tydliga förväntningar på beteenden.
  • Vi ska synliggöra golfens hållbarhetsmål (SGF) såväl internt som externt.
  • Ta fram en hållbarhetsansvarig i styrelsen och undersöka kommersialisering av hållbarhet

  3. Vi har jämn och hög standard på alla 27 hål

  • Involvera våra egna golfspelare i förverkligandet
  • Banans poäng ska vara 5 poäng över rikssnittet i enkäten Players 1st
  • Vi ska använda Players 1st som en viktig källa för våra kommande aktiviteter för anläggningen

  4. Hektometer

  • Implementera hektometersystemet på banan och ta fram en banguide


Golfen godkänd för friskvårdsbidrag, men vad innebär detta......


Golf är nu mer kvalificerat som "motion eller friskvård av enklare slag", vilket är grundregeln för friskvårdsbidrag. Därmed kan anställda som har friskvårdsbidrag via sin arbetsgivare använda det för i princip all form av golfspel och träning.

 • Det maximala skattefria beloppet är
  5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.

 • Det är arbetsgivaren som beslutar om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som friskvårdsförmån. 

 • En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf.

Vad innebär detta för mig?
Du kan använda friskvårdsbidrag till den del av årsavgiften som gäller för rätten till spel på bana, (=aktuell avgift för din medlemskategori minus 600:- som är medlemsavgiften man idag kan betala om man endast vill vara medlem men inte ha rätt att spela på banan). Man kan även använda friskvårdsbidraget för nybörjarkurser, gruppträningar, lektioner, rangekort, greenfee m.m. (max 1000:- per tillfälle).

Hur gör jag som vill nyttja friskvårdsbidraget från min arbetsgivare?

Du kan använda fakturan som underlag då medlemsavgift och spelrättsavgift är specificerat på densamma. Behöver du en utskriven kvittens hjälper vi dig naturligtvis.

>>utförlig beskrivning från SGF hittar du här

 

Hjärtstartare

På kansliet finns en hjärtstartare,
telefon 026-215372.

Betalningar till klubben

Plusgiro för betalningar är 25 19 94 - 0
Bankgiro för betalningar är 312-3957

Betala greenfee med Swish
Du kan betala din greenfee med Swish på swishnummer 123 - 173 19 91, kom ihåg att uppge ditt namn vid inbetalningen.

Betala startavgifter
Vid tävlingsanmälan betalar man sin avgift via MinGolf vid anmälan. Om du inte kan betala via MinGolf måste du ringa för att anmäla dig till tävlingen på 026-21 50 04.
Då kan vi ta din anmälan och du kan betala klubbtävlingar via swishnummer 123 - 422 84 09, och vid club60´s tävlingar via swishnummer 123 - 312 38 90, kom ihåg att uppge tävlingens namn vid inbetalningen.

Hjälp oss bli bättre...

Vi tar tacksamt emot alla förslag som syftar till att göra vår verksamhet ännu bättre. Vi använder oss av mätverktyget players 1st för att ständigt mäta vår verksamhet och stämma av hur vi upplevs av våra medlemmar och gäster.

Har du något du vill diskutera så ta kontakt med vår klubbchef Calle Sandegård på telefon: 026-215372 eller via e-post: calle@hogbogk.com

Kontakt