Nyheter


>>Golfens nya regler 2019

Under länken nedan samlas den senaste informationen om det moderniserade regelverket för golfspelet som träder i kraft 2019. De två internationella regelorganisationerna R&A och USGA har under fem års tid arbetat med att förenkla och modernisera golfens regelverk. Golfreglerna blir lite snällare mot den vanliga golfarens slarvfel och sätter fokus på speltempo, vilket är bra för spelet idag och i framtiden.
>>Regelinformation


>>Världshandicap kommer 2020

Nu släpps mer information kring det nya världshandicapsystemet där dagens sex stora system ska bli ett. Från 2020 kommer golfare att kunna jämföra sig med varandra och spela på lika villkor överallt. I april 2017 släpptes nyheten att golfen får en gemensam världshandicap, WHS, år 2020. Nu kommer de första detaljerna kring hur systemet ska fungera. Den största skillnaden är att spelarens handicap baseras på snittet av de åtta bästa av de tjugo senast registrerade handicapronderna.

"Det är viktigt att golfaren under 2018 och 2019
registrerar så många handicapronder som möjligt.”

Birgitta Ljung, ledamot av Svenska Golfförbundets regelkommitté, är en av de europeiska representanterna i den 20 personer stor kommitté av handicapexperter från de nuvarande sex handicapsystemen som arbetar fram den nya modellen.

– Ett handicapsystem som gäller i hela världen är fantastiskt bra för spelet och speciellt för den resande golfaren. Grunden att världshandicapsystemet bygger på snittscorer kommer från det amerikanska systemet, men de flesta detaljer har man lärt från Europa, säger Birgitta Ljung.

Golfspelaren behöver bara ta reda på sitt spelhandicap, spela och registrera scoren efter ronden i datasystemet Min Golf där sedan aktuell handicap visas.

– Eftersom världshandicapsystemet bygger på snittscorer är det viktigt att golfaren under 2018 och 2019 registrerar så många handicapronder som möjligt, både bra och dåliga. Ju bättre underlag, desto mer riktigt handicap får spelaren 2020, säger Claes Grönberg, regelansvarig på Svenska Golfförbundet.

Några av nyheterna:

  • Snittet av de åtta bästa handicapronderna av de tjugo senaste blir spelarens handicap.

  • För att en formsvacka inte ska kunna höja en spelares handicap alltför mycket på kort tid finns ett tak, en maximal höjning under en tolvmånadersperiod.

  • Slagspel och poängbogey är spelformer som gäller för handicapronder. Här kan dock länderna göra egna utvidgningar och godkänna någon ytterligare spelform.

Läs mer om frågor och svar samt se en film om WHS, world handicap system här


>> Äntligen, golfen godkänd för friskvårdsbidrag, men vad innebär detta......


Domen från Högsta förvaltningsdomstolen kvalificerar golf som "motion eller friskvård av enklare slag", vilket är grundregeln för friskvårdsbidrag. Därmed kan anställda som har friskvårdsbidrag via sin arbetsgivare använda det för i princip all form av golfspel och träning.

  • Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.

  • Det är arbetsgivaren som beslutar om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som friskvårdsförmån. 

  • En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf.

  • Reglerna gäller från den 1 januari 2018.

Vad innebär detta för mig som medlem?
Du kan använda friskvårdsbidrag till den del av årsavgiften som gäller för rätten till spel på bana, (=aktuell avgift för din medlemskategori minus 600:- som är avgiften man idag kan betala om man endast vill vara medlem men inte ha rätt att spela på banan). Man kan även använda friskvårdsbidraget för nybörjarkurser, gruppträningar, lektioner, rangekort, greenfee m.m. (max 1000:- per tillfälle).
Hur gör jag som vill nyttja friskvårdsbidraget från min arbetsgivare?
För dig som vill använda friskvårdsavdraghet för din golf i Högbo så betalar du först in hela fakturan till golfklubben och hör sedan av dig till kansliet så skickar vi en kvittens på din betalning som kan användas för att få tillbaka friskvårdsbidraget från din arbetsgivare förutsatt att densamme godkänt golf som en aktivitet som berättigar till friskvårdsbidrag på din arbetsplats.

>>utförlig beskrivning från SGF hittar du här


>>Arbetsgrupper

Alla idrottsklubbar i Sverige är mer eller mindre beroende av sina medlemmars ideella och frivilliga arbetsinsatser, för att verksamheten ska utvecklas på ett bra sätt. Det skapar klubbkänsla, gemenskap och ett engagemang i föreningen och Högbo Golfklubb är det avseendet inget undantag.

Vid höstmötet i oktober 2017 antog klubben en omfattande verksamhetsplan och mål för 2018. Klubbens vision och långsiktiga mål hittar du under följande länk. Där finns också de fokusområden för 2018 som höstmötet fastställde.

I vår verksamhetsplan för 2018 ska vi jobba för att involvera fler medlemmar i verksamheten. Klubben avser därför att tillsätta ett antal grupperingar, bemannade av frivilliga medlemmar, i syfte att avlasta våra anställda och på så sätt frigöra tid för en effektiv banskötsel. Dessa grupper kommer att vara

Resursgrupp
Som på uppdrag av föreningen ska kunna utföra diverse arbeten på våra anläggningar.

Trivselgrupp
Grupp får ansvar för att det hålls rent och snyggt på alla gemensamma utrymmen som klubbhusområdet, vid kiosken, fikaborden samt skötsel av blommor, planteringar, etc på hela banområdet.

Golfvärd/starter
Våra golfvärdar/starters ska vara på plats alla tävlingsfria helgdagar. De ska vara starters och viktiga företrädare för klubben samt se till att spelet flyter på banan.

Jag vill vara med.......

Tanken är att vi för respektive grupp kommer att ha en informationsträff i klubbhuset där vi går igenom våra tankar om uppdraget och vilka förväntningar golfklubben har på er och vilka befogenheter ni har som vill hjälpa till.

Vill du vara med och hjälpa till, gör en intresseanmälan nedan i den ruta/rutor där du kan tänka dig att hjälpa till:


Fyll i kontaktuppgifter nedan

Namn

E-post

Telefon


>>Race to Brukshotellet 2018

Spela så många rundor du vill mellan 1/5 och 23/9 och de 10 bästa rundorna räknas. Rundorna ska spelas på Högbo GK:s 18-håls bana. Valfri partner och starttid, signerat scorekort lämnas till kansliet efter avslutad runda.
Ambitionen är 3 klasser, 2 Herrklasser och 1 Damklass, samtliga spelar slaggolf. Minst 10 st. anmälda för att det ska bli en klass.
De 4 bästa i varje klass spelar finalspel ihop med ”Sista Försöket” 30 september där vinnaren i varje klass får en 4 rätters middag för 2 personer på Brukshotellet.
För att locka till spel i våra singeltävlingar så får deltagare i ”Race to Brukshotellet” dra av ytterligare ett slag på sin hcp (gäller naturligtvis bara på tävlingen ”Race to Brukshotellet”) när man spelar följande tävlingar:

Klubbtävling 20/5
Klubbtävling 22/7
Singeltävlingen på Golfveckan 5/7
KM 28/7
Guldklubban 9/9
Golfstore lady challenge 24/5
Nationell damdag 6/6
KM 4/8

Tävlingen startar när banan öppnar med ordinarie greener. Anmälan och betalning till Kansliet senast 31 maj, du får inte tillgodoräkna dig en rond som spelats innan startavgiften betalats.
Anmälningsavgift:         200 kr

>>Fysiska medlemskortet försvinner

Från och med mars 2018 skickas inte fysiska medlemskort ut till nya medlemmar. Få klubbar använder dem och därför tas de bort. Välkomstmejl med information om Min Golf och länk till inloggning skickas dock fortsättningsvis ut till alla nya medlemmar. MoreGolf Mastercard, golfarens medlemskort med betal- och kreditfunktion, finns kvar och fungerar som tidigare.


Hjärtstartare

På kansliet finns en hjärtstartare,
telefon 026-215372.

Betalningar till klubben

Plusgiro för betalningar är 25 19 94 - 0
Bankgiro för betalningar är 312-3957

Betala greenfee med Swish
Du kan betala din greenfee med Swish på swishnummer 123 - 173 19 91, kom ihåg att uppge ditt namn vid inbetalningen.

Betala startavgifter
Vid tävlingsanmälan betalar man sin avgift via MinGolf vid anmälan. Om du inte kan betala via MinGolf måste du ringa för att anmäla dig till tävlingen på 026-21 50 04.
Då kan vi ta din anmälan och du kan betala klubbtävlingar via swishnummer 123 - 422 84 09, och vid club60´s tävlingar via swishnummer 123 - 312 38 90, kom ihåg att uppge tävlingens namn vid inbetalningen.

Hjälp oss bli bättre...

Vi tar tacksamt emot alla förslag som syftar till att göra vår verksamhet ännu bättre. Vi använder oss av mätverktyget players 1st för att ständigt mäta vår verksamhet och stämma av hur vi upplevs av våra medlemmar och gäster.

Har du något du vill diskutera så ta kontakt med vår klubbchef Calle Sandegård på telefon: 026-215372 eller via e-post: calle@hogbogk.com

Kontakt