Kommittéer

Anläggningskommitté

Berndt Mollstedt, ordförande
Ronald Grönberg
Olle Strand
Ronny Sjögren
Michael Björkqvist
Helene Renström
Mattias Norling adj. banchef
Calle Sandegård adj. klubbchef

Tävlingskommitté

Ronald Grönberg, ordförande
Lars Svahn
Jens Ramquist
Per Åhrman
Eva Larsson

Marknadskomittén

Magnus Holst, ordförande
Calle Sandegård adj. klubbchef

Junior Elitkommittén

Kicki Källström, ordförande
Dan Bergström
Jonas Svahn
Mikael Söderlund adj. Club professional

Medlemskommittén

Lars-Olof Skoog, ordförande
Lennart Olsson
Lena Sjölander
Sigge Göthe

Club 60 sektionen

Lars-Olof Skoog, ordförande
Gunnel Westlund
Eva Larsson
Lennart olsson

Damsektionen

Lena Sjölander
Mari Palm
Karin Lindqvist
Maria Hellström

Nybörjarsektionen

Sigge Göthe
Mikael Söderlund, adj

Våra kommittéer har satt upp egna mål för att uppfylla vår verksamhetsplan för 2018. Kring dessa kommer det sedan att skapas aktiviteter under säsongen.Medlemskommittén

 • Tillsätta en resursgrupp för arbeten som kan avlasta banpersonalen.

 • Tillsättande av en trivselgrupp med huvudfokus på klubbhusområdet och området vid kiosken.

 • Utse golfvärdar alla helgdagar samt vardagar och se över arbetsbeskrivningar för
  desamma.

 • Riktade insatser för att locka fler medlemmar till klubben, golfens dag, barnens dag etc.

Marknadskommittén

 • Customer Retention: 0,9-1,05 övertid. Räknas enligt följande: antal kunder vid slutet av året minus antal nya kunder under året dividerat med ingångsvärdet av kunder. Detta kan mätas på medlemmar, sponsorer och greenfeegäster.

 •  Externt finansierad Högbo open.

 • Nöjdare sponsorer: Mäts på deltagare antal vid våra aktiviteter och är det fler deltagare så ser vi dem som nöjdare.

Anläggningskommittén

 • Förbättra bunkerkvalitet, 2016 64 % nöjda, 2017 38 % målsättning 70 %

 • Höja standarden på tee, 2016 77 % nöjda, 2017 63 % målsättning 80 %

 • Greener, Jämnhet o bollrull, 2016 77 % nöjda, 2017 43 % målsättning 80 %

 • Helhetsintryck och finish, 2016 84 % nöjda, 2017 63 % målsättning 85 %

 • Ta fram en bevattnings strategi för banan

 • Göra en dräneringsplan

Junior/elitkommittén

 • Klubben ska 3 ledare per grupp om 10 juniorer till säsong 2019. 

 • 70 % av våra juniorer i aktiv träning ska ha deltagit i någon tävlingsform efter säsong under säsong 2019.

 • Kommittén ska tillsätta en referens grupp med representanter från juniorträningsgrupperna.

 • Klubben har ett herr elit lag som spelar lag SM, juniorlag för ”Teen tour”/DM/SM och ett damlag för seriespel (till säsong 2019/2020).

Tävlingskommittén

 • Öka antalet deltagare på singeltävlingar genom marknadsföring.

 • Prova att maximera antalet deltagare på vissa tävlingar

 • Marknadsföra Onsdagstävlingar mer/bättre

 • Tävling för +36 hcp

 • bibehålla attraktionen i golfveckan

 • Föryngring av TK

 • Etablera Högbo Open, på sikt ingå i Swedish Golftour

Arbetsgrupper

Alla idrottsklubbar i Sverige är mer eller mindre beroende av sina medlemmars ideella och frivilliga arbetsinsatser, för att verksamheten ska utvecklas på ett bra sätt. Det skapar klubbkänsla, gemenskap och ett engagemang och Högbo Golfklubb är i det avseendet inget undantag.

Vid höstmötet i oktober 2017 antog klubben en omfattande verksamhetsplan och mål för 2018. Klubbens vision och långsiktiga mål hittar du under följande länk. Där finns också de fokusområden för 2018 som höstmötet fastställde.

I vår verksamhetsplan för 2018 ska vi jobba för att involvera fler medlemmar i verksamheten. Klubben avser därför att tillsätta ett antal grupperingar, bemannade av frivilliga medlemmar, i syfte att avlasta våra anställda och på så sätt frigöra tid för en effektiv banskötsel. Dessa grupper kommer att vara

Resursgrupp
Som på uppdrag av föreningen ska kunna utföra diverse arbeten på våra anläggningar.

Trivselgrupp
Grupp får ansvar för att det hålls rent och snyggt på alla gemensamma utrymmen som klubbhusområdet, vid kiosken, fikaborden samt skötsel av blommor, planteringar, etc på hela banområdet.

Golfvärd/starter
Våra golfvärdar/starters ska vara på plats alla tävlingsfria helgdagar. De ska vara starters och viktiga företrädare för klubben samt se till att spelet flyter på banan.

Jag vill vara med.......

Tanken är att vi för respektive grupp kommer att ha en informationsträff i klubbhuset där vi går igenom våra tankar om uppdraget och vilka förväntningar golfklubben har på er och vilka befogenheter ni har som vill hjälpa till.

Vill du vara med och hjälpa till, gör en intresseanmälan nedan i den ruta/rutor där du kan tänka dig att hjälpa till:


Fyll i kontaktuppgifter nedan

Namn

E-post

Telefon


Hjärtstartare

På kansliet finns en hjärtstartare,
telefon 026-215372.

Betalningar till klubben

Vårt plusgiro för betalningar är 25 19 94 - 0.

Betala greenfee med Swish
Du kan betala din greenfee med Swish på swishnummer 123 - 173 19 91, kom ihåg att uppge ditt namn vid inbetalningen.

Betala startavgifter till tävlingar med Swish
Betala in din startavgift på swishnummer 123 - 422 84 09, kom ihåg att uppge tävlingens namn vid inbetalningen.

Betala startavgifter till club 60´s tävlingar med Swish
Betala in din startavgift på swishnummer 123 - 312 38 90, kom ihåg att uppge tävlingens namn vid inbetalningen.

Hjälp oss bli bättre...

Vi tar tacksamt emot alla förslag som syftar till att göra vår verksamhet ännu bättre. Vi använder oss av mätverktyget players 1st för att ständigt mäta vår verksamhet och stämma av hur vi upplevs av våra medlemmar och gäster.

Har du något du vill diskutera så ta kontakt med vår klubbchef Calle Sandegård på telefon: 026-215372 eller via e-post: calle@hogbogk.com

Kontakt

  Telefon:
  026-215372

  Epost:
  info@hogbogk.com

  Adress: Daniel tilas väg 4,
  811 92 Sandviken